mogelijkheden ziet om samenwerking te versterken of de bestaande werkwijze te verbeteren? De kriebel dat je anders wilt voor de kinderen, maar niet precies weet hoe je dat verbindt met kwaliteitszorg? We starten met een verkennend gesprek . SamenWijzer adviseert na een verkennend gesprek met een brede delegatie van een bestuur (draagvlak) twee acties. Ten eerste waarderend onderzoeken wat er al goed gaat en waar je meer van wilt. Wij doen wat met een interviewprotocol dat wij hiervoor in samenwerking met @Instituutvoorinterventiekunde hebben ontwikkeld. Ten tweede aan de slag gaan met de vraag Wat is kwaliteit? Want wil je kwaliteit waarderen en versterken, dan is het noodzaak om samen te bepalen wanneer het goed is. Kortom, werken aan kwaliteit van onderwijs gaat niet alleen over antwoorden. Verandering begint met een goede vraag.