Veelgestelde vragen2021-05-19T09:56:23+02:00

Veelgestelde vragen

Hoe kunnen wij kennismaken met de SamenWijzer aanpak zonder ons meteen vast te leggen?2021-05-19T09:59:13+02:00

In veel organisaties start de samenwerking met een externe audit bij enkele scholen volgens onze waarderende aanpak. Op die manier ervaren schoolleiders en leerkrachten dat wij geen interne of externe inspectie zijn, maar vanuit een gelijkwaardige dialoog de kansen en risico’s van het onderwijs in kaart brengen. Mooi meegenomen dat we dat met hulp van onze SamenWijzerTool doen. Na één of twee externe audits, delen wij de ervaringen met verschillende betrokkenen, vaak de bestuurder, de stafmedewerker en ook wel de directeuren van andere locaties. Daarbij houden wij in ons achterhoofd dat wij organisaties vooral leren om het zelf te doen.

Een zelfevaluatie van een school is natuurlijk subjectief, hoe zorg je er als stafmedewerker – bestuurder voor dat dit objectief wordt?2021-05-19T09:58:49+02:00

Deze vraag krijgen wij vaker. Een interne audit is hier een mooi hulpmiddel voor. Met de door ons ontwikkelde opleiding leiden wij auditoren en lead auditoren op om jaarlijks verschillende locaties te bezoeken. Dit doen zij op waarderende wijze. Het resultaat is niet alleen inzicht in kansen en risico’s, maar ook een belangrijke stap in het delen van mooie onderwijservaringen in een organisatie. Als lead auditor ISO 9001 zijn wij opgeleid om bevindingen niet te snel te vatten in een oordeel. Dit doen wij aan de hand van een beslisboom die onderdeel uitmaakt van onze opleiding.

Wij hebben al een norm (standaarden) vastgelegd over wat goed onderwijs is, wat is dan onze volgende stap?2021-05-19T09:58:29+02:00

Allereerst kijken wij graag met je mee of de norm (standaarden) verder gaat dan alleen het waarderingskader van de Inspectie. Wij focussen namelijk op de brede ontwikkeling van het kind. Wij willen weten welke beelden jullie zelf hebben van goed onderwijs. Dan kijken wij mee naar de objectivatie van de norm: is die voldoende concreet en biedt die voldoende ruimte voor de couleur locale? Daarna stimuleren wij als volgende stap om periodiek met het team een zelfevaluatie te doen met de basisstandaarden als uitgangspunt.

Waar begin je als je met kwaliteitsverbetering aan de slag gaat in je onderwijsorganisatie?2021-05-19T09:57:45+02:00

mogelijkheden ziet om samenwerking te versterken of de bestaande werkwijze te verbeteren? De kriebel dat je anders wilt voor de kinderen, maar niet precies weet hoe je dat verbindt met kwaliteitszorg? We starten met een verkennend gesprek . SamenWijzer adviseert na een verkennend gesprek met een brede delegatie van een bestuur (draagvlak) twee acties. Ten eerste waarderend onderzoeken wat er al goed gaat en waar je meer van wilt. Wij doen wat met een interviewprotocol dat wij hiervoor in samenwerking met @Instituutvoorinterventiekunde hebben ontwikkeld. Ten tweede aan de slag gaan met de vraag Wat is kwaliteit? Want wil je kwaliteit waarderen en versterken, dan is het noodzaak om samen te bepalen wanneer het goed is. Kortom, werken aan kwaliteit van onderwijs gaat niet alleen over antwoorden. Verandering begint met een goede vraag.

Wat is waarderend auditen?2019-10-06T12:46:34+02:00

Waarderend auditen is een methodiek die in de gezondheidzorg vaak wordt toegepast. De grondhouding daarvan is het waarderen van wat goed gaat en samen kijken naar wat beter kan.

Welke eisen worden er aan interne auditoren gesteld?2019-10-06T12:46:14+02:00

Interne auditoren zijn professionals die integer, kritisch, analytisch, optimistisch en niet oordelend zijn. Aan het einde van de training wordt een theoretische toets gemaakt. Als 70% van de antwoorden goed is en als de uitvoering van twee audits voldoende is, reiken we een certificaat uit.

Zijn de opleiders gekwalificeerd om de opleiding te verzorgen?2019-10-06T12:45:56+02:00

Jazeker, de opleiders van SamenWijzer zijn Lloyds Register gecertificeerde ISO 9001 – 2015 lead auditoren. Daarnaast hebben ze beiden ervaring als auditor in onderwijs en de zorg en zijn ze ervaren trainers.

Op basis van welke norm voeren jullie audits uit?2019-10-06T12:45:38+02:00

Een norm is voor SamenWijzer een spelregel om toe te komen aan de kernopdracht: antwoord vinden op de vraag Wat voeg ik toe aan het leven van een kind? De spelregels van SamenWijzer bestaan uit de spelregels uit het Onderwijskader en uit de spelregels die de organisatie zelf belangrijk vindt. Zij hanteren een voorbeeldnorm die voor iedere onderwijsorganisatie kan worden aangepast.

Is een interne audit hetzelfde als het afvinken van het Onderwijskader zoals de Inspectie dat vroeger deed?2019-10-06T12:45:07+02:00

Nee, zeker niet. Door het opleiden van interne auditoren ontstaat er een professionele dialoog in de organisatie, medewerkers kijken in elkaars keuken en doen wat ze met kinderen ook doen: waarderen wat goed gaat en kijken naar wat beter kan.

ZOEK OP TREFWOORD

INSCHRIJVEN NIEUWSBRIEFSTEL JE VRAAG:

  VOORNAAM *

  ACHTERNAAM *

  E-MAIL*

  TELEFOON *

  ONDERWERP

  BERICHT *

  Go to Top