Waar begin je als je met kwaliteitsverbetering aan de slag gaat in je onderwijsorganisatie?

Herken je het gevoel dat het beter kan? Dat je mogelijkheden ziet om samenwerking te versterken of de bestaande werkwijze te verbeteren? De kriebel dat je anders wilt voor de kinderen, maar niet precies weet hoe je dat verbindt met kwaliteitszorg? We starten met een verkennend gesprek . SamenWijzer adviseert na een verkennend gesprek met een brede delegatie van een bestuur (draagvlak) twee acties. Ten eerste waarderend onderzoeken wat er al goed gaat en waar je meer van wilt. Wij doen wat met een interviewprotocol dat wij hiervoor in samenwerking met @Instituutvoorinterventiekunde hebben ontwikkeld. Ten tweede aan de slag gaan met de vraag Wat is kwaliteit? Want wil je kwaliteit waarderen en versterken, dan is het noodzaak om samen te bepalen wanneer het goed is. Kortom, werken aan kwaliteit van onderwijs gaat niet alleen over antwoorden. Verandering begint met een goede vraag.

Wij hebben al een norm (standaarden) vastgelegd over wat goed onderwijs is, wat is dan onze volgende stap?

Allereerst kijken wij graag met je mee of de norm (standaarden) verder gaat dan alleen het waarderingskader van de Inspectie. Wij focussen namelijk op de brede ontwikkeling van het kind. Wij willen weten welke beelden jullie zelf hebben van goed onderwijs. Dan kijken wij mee naar de objectivatie van de norm: is die voldoende concreet en biedt die voldoende ruimte voor de couleur locale? Daarna stimuleren wij als volgende stap om periodiek met het team een zelfevaluatie te doen met de basisstandaarden als uitgangspunt.

Een zelfevaluatie van een school is natuurlijk subjectief, hoe zorg je er als stafmedewerker – bestuurder voor dat dit objectief wordt?

Deze vraag krijgen wij vaker. Een interne audit is hier een mooi hulpmiddel voor. Met de door ons ontwikkelde opleiding leiden wij auditoren en lead auditoren op om jaarlijks verschillende locaties te bezoeken. Dit doen zij op waarderende wijze. Het resultaat is niet alleen inzicht in kansen en risico’s, maar ook een belangrijke stap in het delen van mooie onderwijservaringen in een organisatie. Als lead auditor ISO 9001 zijn wij opgeleid om bevindingen niet te snel te vatten in een oordeel. Dit doen wij aan de hand van een beslisboom die onderdeel uitmaakt van onze opleiding.

Hoe kunnen wij kennismaken met de SamenWijzer aanpak zonder ons meteen vast te leggen?

In veel organisaties start de samenwerking met een externe audit bij enkele scholen volgens onze waarderende aanpak. Op die manier ervaren schoolleiders en leerkrachten dat wij geen interne of externe inspectie zijn, maar vanuit een gelijkwaardige dialoog de kansen en risico’s van het onderwijs in kaart brengen. Mooi meegenomen dat we dat met hulp van onze SamenWijzerTool doen. Na één of twee externe audits, delen wij de ervaringen met verschillende betrokkenen, vaak de bestuurder, de stafmedewerker en ook wel de directeuren van andere locaties. Daarbij houden wij in ons achterhoofd dat wij organisaties vooral leren om het zelf te doen.

Meer weten?

Neem contact op met SamenWijzer voor een vrijblijvend gesprek. Start vandaag en bekijk samen met ons de verbetermogelijkheden.