Doe de gratis scan om jullie kwaliteitssysteem te evalueren!

Gratis scan

De rode draad in de SamenWijzer aanpak

In een vrijblijvend gesprek met het bestuur zoomen we in op waar jullie staan als het om kwaliteit gaat. Daartoe hebben we een scan ontwikkeld. Op basis van jullie antwoorden kijken we wat SamenWijzer voor jullie onderwijsorganisatie zou kunnen betekenen. Je kunt de scan alvast uitvoeren (klik hier). Deze is gratis en vrijblijvend.
Wat is jullie definitie van kwaliteit? Waar ligt het midden tussen focus op prestaties en aandacht voor sociaal-emotionele ontwikkeling? We zoeken een taal die iedereen in jullie organisatie spreekt of aanspreekt.

Het trainen van interne auditors
In 2 dagen tijd leiden we een team van interne auditoren op. Dat doen we via de ‘snelkookpan’ didactiek: veel lesstof in korte tijd. De auditoren maken zich de normen eigen en leren om waarderend te auditen. Daarna doet iedereen 2 audits en een toets. Leg je die met goed gevolg af, dan krijg je het certificaat.

Het opleiden en begeleiden van de lead auditor(en)
Na het opleiden van de auditoren selecteren wij in overleg met de opdrachtgever enkele lead auditoren. Zij begeleiden en managen de interne audit. Wij leiden ze in een dag op voor deze nieuwe rol en begeleiden ze tijdens een interne audit. Zo leren wij onderwijsorganisaties om interne audits zelf uit te voeren.

Uitvoeren van een externe audit
Regelmatig voeren wij in het onderwijs externe audits uit. Vanuit de waarderende invalshoek. We brengen risico’s en kansen van de onderwijskwaliteit in kaart. De norm waarop we auditen is de Inspectienorm en de eigen norm van de organisatie. In de rapportage worden naast de risico’s en kansen vier vragen beantwoord: wat gaat er goed, waarom gaat dat goed, wat vraagt versterking en wat zouden de eerste stappen kunnen zijn. Een externe audit is een prima kennismaking met de SamenWijzer werkwijze.

Analyseren van kwaliteitssysteem (o.a. documenten)
Herken je dat: er staan tientallen documenten op Sharepoint of intranet. Het is niet duidelijk wat waar staat. Welke versie en welk document is nu voor wie bedoeld? Wat is de samenhang in de documenten? SamenWijzer analyseert en zorgt dat er samenhang komt en vooral dat documenten vindbaar zijn. Kortom, een nieuwe inrichting van het kwaliteitssysteem aan de hand van ons SamenWijzer model.

Meedenken en meewerken als critical friend
Wat is er mooier dan samen met een kritische vriend sparren over kwaliteitszorg. SamenWijzer mag dat voor verschillende organisaties zijn, die critical friend. Soms prikkelend, soms reflecterend. Samen de handen uit de mouwen. Altijd verbindend en vanuit de belangrijkste vraag: wat willen we toevoegen aan het leven van kinderen?

Werken met digitale hulpmiddelen
Ken je dat? De stafmedewerker kwaliteit die met kunst-en-vliegwerk probeert het overzicht te bewaken? Met de SamenWijzer applicatie maak je kwaliteit in één oogopslag zichtbaar, per bestuur, per school, per audit en zet je acties uit. De applicatie is optioneel, maar eigenlijk: onmisbaar om grip op het gehele proces te houden!

Onze werkwijze kenmerkt zich altijd door een waarderende grondhouding. Deze is gebaseerd op de theorie van Appreciative Inquiry. Uitgangspunt is wat goed gaat en waar je meer van wilt, voordat er gekeken wordt naar wat versterking vraagt. Daarmee doorbreken wij een bekend patroon van focus op wat misgaat, op problemen. In ontmoetingen en trainingen passen wij werkvormen toe vanuit deze waarderende methodiek.
Wij leren om het zelf te doen en blijven nabij (o.a. terugkombijeenkomsten).

Wat gaat er al goed? En wat kan beter? Het zijn die vragen die iedere medewerker in het primair onderwijs zich voortdurend stelt: kijken naar de talenten van een kind en van daaruit ontwikkelen. Het is die gedachte ook – het waarderend auditen – die aan de basis ligt van de SamenWijzer aanpak.

In 5 stappen naar grip op je kwaliteit.

Blijf op de hoogte. Schrijf je in op onze nieuwsbrief.

NEEM CONTACT OP

Wil je meer grip op kwaliteit? Heb je vragen over de SamenWijzer aanpak of over het seminar? Bel ons. Of stuur je vraag:

  VOORNAAM *
  ACHTERNAAM *
  E-MAIL*
  TELEFOON *

  ONDERWERP

  BERICHT *