Doe de gratis scan om jullie kwaliteitssysteem te evalueren!

De rode draad in de SamenWijzer aanpak

We zoomen in op jullie kwaliteitsniveau. Daarvoor maken we een quick scan van de onderwijsorganisatie en bekijken we wat SamenWijzer voor jullie kan betekenen. Je kunt het vragendeel van de scan alvast uitvoeren (klik hier). Deze is gratis en vrijblijvend.

We zoeken een taal die iedereen spreekt, of beter nog: aanspreekt. We bespreken jullie definitie van kwaliteit en gaan samen op zoek naar het antwoord op de vraag: wanneer is onderwijs goed? Dat gaat wat ons betreft verder dan alleen het waarderingskader van de Inspectie, dus zeker ook over de vraag wat jullie zelf belangrijk vinden voor de brede ontwikkeling van een kind.

Trainen interne auditors
In 2 dagen tijd leiden we een team van interne auditors op via de ‘snelkookpan’ didactiek: veel lesstof in korte tijd. De auditors maken zich de normen eigen en leren om waarderend te auditen. Daarna doet iedereen 2 audits en een toets. Worden die met goed gevolg afgelegd, dan volgt een certificaat.

Opleiden lead auditor(s)
Enkele interne auditors worden lead auditor die de interne audit begeleiden. Deze aanvullende rol wordt in een extra dag eigen gemaakt. Hierdoor kan de onderwijsorganisatie zelfstandig de interne audits uitvoeren.

Uitvoeren externe audit
Regelmatig voeren wij in het onderwijs externe audits uit. Uiteraard ook weer vanuit de waarderende invalshoek. We auditen op de norm van de Inspectienorm én jullie eigen kwaliteitsnorm. We brengen risico’s en kansen in kaart en geven duidelijkheid over wat goed gaat, waarom dat goed gaat, wat om versterking vraagt en wat de eerste stappen kunnen zijn.

Analyseren kwaliteitssysteem (o.a. documenten)
In de SamenWijzer applicatie worden belangrijke documenten overzichtelijk beheerd zodat ze vindbaar zijn en versiebeheer wordt toegepast.

Participeren als Critical Friend
Met een kritische vriend sparren over kwaliteitszorg. Die critical friend is SamenWijzer. Reflecterend, prikkelend en bovenal constructief.

Werken met digitale hulpmiddelen
De SamenWijzer Tool helpt je met kwaliteitsborging. Je kunt acties uitzetten zodat je controle houdt over de kwaliteit. Geen kunst-en-vliegwerk meer om overzicht te bewaken.

Procesbegeleiding
Wij ondersteunen organisaties bij het versterken van hun interne processen en strategische koers, bijvoorbeeld op Personeelsgebied

Strategisch beleid
Wij begeleiden organisaties met waarderend actie onderzoek, met draagvlak en energie vanuit de organisatie richting vernieuwd strategisch beleid.

Onze werkwijze kenmerkt zich door een waarderende grondhouding, gebaseerd op de theorie van Appreciative Inquiry. Uitgangspunt is wat goed gaat en waar je meer van wilt, voordat er gekeken wordt naar wat versterking vraagt. Daarmee doorbreken wij een bekend patroon van focus op wat misgaat.

Met SamenWijzer leer je hoe jullie zelf de kwaliteit in de onderwijsorganisatie kunt bepalen, beoordelen, bijsturen én borgen. Bovendien blijven we dichtbij en houden een vinger aan de pols.

Blijf op de hoogte

Vanwege onze expertise in het primair onderwijs zijn we gesprekspartner voor verschillende onderwijsorganisaties. We leggen verbindingen en kijken uit naar ontwikkelingen. Elk kwartaal versturen we een nieuwsbrief met informatieve artikelen en trends uit ons vakgebied.

Blijf op de hoogte. Schrijf je in op onze nieuwsbrief.

Gratis evaluatie

Weten waar jullie nu staan en welke mogelijkheden er zijn ? In een vrijblijvend gesprek met het bestuur zoomen we in op jullie definitie van kwaliteit en de mogelijkheden voor kwaliteitsverbetering. Wacht niet langer en begin vandaag!
Vul dit formulier in en wij nemen dan spoedig contact met je op voor het plannen van een evaluatiegesprek.