Gratis scan

Kwaliteit is een breed begrip dat in onderwijsorganisaties vaak verschillend wordt ingevuld. Om een zo scherp mogelijk beeld te krijgen van de kansen en risico’s op het gebied van kwaliteit binnen jouw organisatie, is deze scan bedoeld. Wil je hier meer van weten en van ons een vrijblijvende persoonlijke reactie ontvangen? Vul dan de onderstaande scan in.

  ALGEMENE GEGEVENS

  Werken jullie met interne audits?

  Zijn jullie vertrouwd met waarderend onderzoeken?

  WAARDERENDE VERKENNING – open vragen

  WAARDERING VAN KWALITEITSKENMERKEN
  Vul de mate van tevredenheid in: 1 = zeer ontevreden en 5 = zeer tevreden

  5. In onze organisatie hebben wij een eensgezinde opvatting en taal over kwaliteit.
  12345

  6. Onze opvattingen over basiskwaliteit zijn vertaald naar objectieve spelregels (een norm).
  12345

  7. Onze scholen realiseren wat ze in de jaarplannen en op de website beloven.
  12345

  8. Wij hebben samenhang aangebracht in ons kwaliteitssysteem. Personeel, financiën, ondersteuning en de relatie met partners maakt daar onderdeel van uit.
  12345

  9. In onze organisatie brengen wij de kansen en risico’s van onze scholen objectief in kaart.
  12345

  10. Wij hebben grip op voorspelbare opbrengsten.
  12345

  11. Waardering voor wat goed gaat en daar samen van leren vormt de basis van onze kwaliteitscultuur.
  12345

  12. Interne audits is een gewaardeerd hulpmiddel in onze organisatie, verbonden met zelfevaluatie en verbeterplannen.
  12345