Wil je vrijblijvend sparren over meer grip op kwaliteit?

Neem vrijblijvend contact op

Mogen we je een gewetensvraag stellen?

Wat is kwaliteit?

Iedere basisschool wil voorspelbare kwaliteit leveren. Maar wat is kwaliteit? Hoe realiseer je dat? Hoe houd je grip op kwaliteit zonder in papierwerk te verzanden? Hoe kom je van vinken naar vonken? SamenWijzer helpt je in 5 stappen meer grip te krijgen op kwaliteit.

Veel stichtingen in het primair onderwijs hebben hun zaakjes op papier perfect voor elkaar als het om kwaliteit gaat. Ze hebben alleen moeite om de vertaalslag naar de praktijk te maken. Of om voorspelbare resultaten te krijgen die voldoen aan de norm. Daar hapert of stopt zelfs het streven. Totdat er weer eens een inspectiebezoek komt, het rapport op de mat valt, je weer werk gaat maken van je ambities, maar … al snel ook weer terugvalt in de waan van de dag. Tot de volgende externe prikkel. Herkenbaar?

Van externe prikkels naar interne audits

Het ‘probleem’ met sommige audits en visitaties is dat die vaak te weinig draagvlak hebben in een organisatie. Het zijn moetjes. Afvinken ligt op de loer. Dan is een audit een last. ‘We hopen dat we het er weer goed vanaf brengen …’ En weer door.

Juist daarom pleiten wij voor interne audits en duurzame samenwerking. Die hebben veel meer impact, zien we. Omdat ze door eigen mensen worden uitgevoerd, dat alleen al, maar vooral omdat ze worden uitgevoerd vanuit een gezamenlijke taal. Vanuit een gedragen streven om iets toe te voegen aan het leven van een kind. Vanuit de hartstochtelijke wens – toch? – om verantwoordelijkheid te nemen. Te waarderen wat goed werkt en aandacht voor wat versterking behoeft.

SamenWijzer: jouw partner in kwaliteitszorg

Interne audit

Nadat onderwijsorganisaties met SamenWijzer hun basiskwaliteit hebben gedefinieerd, is de weg vrij voor een starten van een kwaliteitscyclus. De eerste stap is dan de zelfevaluatie: iedere locatie reflecteert op de mate waarin zij wel of niet voldoet aan de afgesproken norm. Wij adviseren onderwijsorganisaties om dat jaarlijks te doen en te monitoren.
Vanuit de zelfevaluatie biedt de interne audit mogelijkheden om met professionals van buiten de locatie een kijkje in de keuken te krijgen. Dat levert inspirerende gesprekken op over onderwijs, over de basis op orde.
SamenWijzer begeleidt organisaties met het opleiden van gecertificeerde interne auditoren. Na twee dagen opleiden, worden er onder leiding van de trainers (tevens ervaren ISO 9001 lead auditors) samen twee interne audit uitgevoerd. Daarna worden er meerdere lead auditoren opgeleid, zodat de organisatie in staat is om het zelf te doen. SamenWijzer blijft daarna als critical friend dichtbij.

Externe waarderende audit

SamenWijzer verzorgt bij onderwijsorganisaties externe audits vanuit onze waarderende methodiek. Vooraf stellen we met de professionals van de organisatie de norm vast waarmee de audit wordt uitgevoerd. Dat is niet alleen de externe norm uit het Onderzoekskader van de Inspectie, maar ook de eigen interne norm. Deze interne norm bevat de spelregels en afspraken die de school of het bestuur heeft gemaakt over de basiskwaliteit. Voordat wij komen auditen, voert de school altijd een zelfevaluatie uit in onze SamenWijzerTool. Onze externe audit levert een digitale rapportage op met risico’s en kansen van de school inclusief een waardering van de basiskwaliteit. Alle standaarden komen aan bod op één dag. In één dag meer grip op kwaliteit, vanuit de positieve en energieke insteek van waarderend onderzoeken. Na de audit, delen wij met de directeur van de school de bevindingen in het team. Hierdoor wordt het van elkaar leren meteen ingezet.

Samenhang in kwaliteit

SamenWijzer heeft een interactief model ontwikkeld om samenhang aan te brengen in kwaliteit van de organisatie. Kwaliteit gaat volgens SamenWijzer niet alleen over opbrengsten, data of een PDCA cyclus. Kwaliteit in samenhang gaat over alles wat er in de organisatie plaatsvindt. Voor onze klanten maken wij een scan van de belangrijkste documenten. Deze brengen we onder in onze interactieve SamenWijzerTool, waardoor alle professionals de belangrijkste documenten kunnen vinden en beheren. Daarbij is het systeem niet leidend. Het gaat om de toegevoegde waarde voor de ontwikkeling van medewerkers en kinderen. De hoofdlijnen, de structuur en de samenhang zorgen aantoonbaar voor meer grip op kwaliteit in onderwijsorganisaties.

Critical friend

Veel van onze klanten hebben expertise in huis om met kwaliteitsverbetering aan de slag te gaan. SamenWijzer trekt graag samen met deze organisaties op en bundelt zo de krachten. Voor verschillende onderwijsorganisaties zijn zij een critical friend die meedenkt, inzoomt, uitzoomt en constructieve feedback geeft.

Wil je vrijblijvend sparren over meer grip op kwaliteit? Neem dan contact met ons op. We horen graag van je.

Neem vrijblijvend contact op