Wil je vrijblijvend sparren over kwaliteit?

Mogen we iets aankaarten?

Wat is kwaliteit?

Iedere basisschool wil voorspelbare kwaliteit leveren. Maar wat is kwaliteit? Hoe realiseer je dat? Hoe houd je grip op kwaliteit zonder in papierwerk te verzanden? Hoe kom je van vinken naar vonken? SamenWijzer helpt je in 5 stappen weer grip te krijgen op kwaliteit.

Vertaalslag naar de praktijk

Veel stichtingen in het primair onderwijs hebben hun zaakjes op papier perfect voor elkaar als het om kwaliteit gaat. Ze hebben alleen moeite om de vertaalslag naar de praktijk te maken. Of om voorspelbare resultaten te krijgen die voldoen aan de norm. Daar hapert of stopt zelfs het streven. Totdat er weer eens een inspectiebezoek komt, het rapport op de mat valt, je weer werk gaat maken van je ambities, maar … al snel ook weer terugvalt in de waan van de dag. Tot de volgende externe prikkel. Herkenbaar?

Draagvlak

Het ‘probleem’ met sommige audits en visitaties is dat die vaak te weinig draagvlak hebben in een organisatie. Het zijn moetjes. Afvinken ligt op de loer. Dan is een audit een last. ‘We hopen dat we het er weer goed vanaf brengen …’ En weer door.

Impact van interne audits

Juist daarom pleiten wij voor interne audits en duurzame samenwerking. Die hebben veel meer impact, zien we. Omdat ze door eigen mensen worden uitgevoerd, dat alleen al, maar vooral omdat ze worden uitgevoerd vanuit een gezamenlijke taal. Vanuit een gedragen streven om iets toe te voegen aan het leven van een kind. Vanuit de hartstochtelijke wens – toch? – om verantwoordelijkheid te nemen. Te waarderen wat goed werkt en aandacht voor wat versterking behoeft.

Samenhang vanuit de koers

Strategisch beleid of een koersplan vormt het fundament voor de kwaliteit van iedere organisatie. Het succes van dat beleid hangt nauw samen met betrokkenheid van de mensen die het dagelijks uitvoeren. Gemeenschappelijke taal ontbreekt daarin vaak. Dan is een koers niet van samen. Zo komt de bedoeling ook niet in de harten en handen van professionals. SamenWijzer begeleidt, verdiept en versterkt processen naar een nieuwe gezamenlijke koers. Kinderen, ouders, professionals, partners spelen daarin een voorname rol. Net als in het waarderend actie onderzoek, maar dat is voor ons vanzelfsprekend.

SamenWijzer: jouw partner in kwaliteitszorg

SamenWijzer is jouw gespreks- en samenwerkingspartner in het krijgen van controle over kwaliteit. Je staat er niet alleen voor. Met SamenWijzer wordt kwaliteit opnieuw gedragen door de hele organisatie. Lees hieronder op welke wijze wij zorgen voor verbetering.

Interne audit

We starten met het definiëren van de basiskwaliteit van jouw onderwijsorganisatie en bepalen daarna de kwaliteitscyclus. De eerste stap is de zelfevaluatie: voldoen jullie aan de onderling afgesproken norm? Deze evaluatie wordt uiteindelijk een vanzelfsprekendheid. Vervolgens gaan we met jullie in gesprek over onderwijs, over de ‘basis op orde’.

De interne audit is een belangrijk onderdeel van kwaliteitsbesef en geeft bovendien gelegenheid voor bijsturing. SamenWijzer begeleidt organisaties met het opleiden van gecertificeerde interne auditoren. Daarna blijven we als critical friend dichtbij.

Externe waarderende audit

Vanuit waarderende methodiek voeren wij externe audits uit. Vooraf stellen we de kwaliteitsnormen vast. Dat is de externe norm uit het Onderzoekskader van de Inspectie en de eigen interne norm met afspraken die zijn gemaakt over de basiskwaliteit. De school voert bovendien een zelfevaluatie uit in onze SamenWijzer Tool.

Onze externe audit levert een rapportage op met risico’s en kansen inclusief een waardering van de basiskwaliteit. Alle standaarden komen aan bod vanuit de positieve en energieke insteek van waarderend onderzoeken. Na de audit, delen wij de bevindingen met het team waardoor het-van-elkaar-leren meteen wordt ingezet.

Samenhang in kwaliteit

Belangrijke kwaliteitsdocumenten kunnen worden ondergebracht in onze interactieve SamenWijzer Tool (zie onder). In deze toegankelijke en overzichtelijke omgeving worden de hoofdlijnen van kwaliteitsbeheersing gestructureerd waardoor er eenduidige samenhang ontstaat en de grip op kwaliteit aantoonbaar wordt. Dit systeem is niet leidend, maar de toegevoegde waarde ervan is wel van onderscheidend belang.

Critical friend

Hebben jullie (inmiddels) de expertise in huis om met kwaliteitsverbetering aan de slag te gaan? Dan trekken wij graag samen met jullie op. Wij zijn de critical friend die meedenkt, inzoomt, uitzoomt en constructieve feedback geeft.. Jouw partner in kwaliteitsborging.
Met SamenWijzer borg je het kwaliteitsniveau in jouw onderwijsorganisatie. Wij zorgen ervoor dat de aandacht niet verslapt en draagvlak aanwezig blijft.

Wil je vrijblijvend sparren over kwaliteit in het onderwijs?
Neem dan contact met ons op.

Strategisch beleid

Wij zijn van samen en van dialogen in organisaties. Dat combineren we graag met doelgericht- en planmatig werken. Zo zien ook onze processen eruit om te komen tot een nieuwe koers of strategisch beleid. Dat doen we met concrete vragen. Vragen over de maatschappelijke opdracht en bijvoorbeeld over de rol van de school in de wijk of de regio. En de belangrijkste vraag gaat over de ontwikkeling van kinderen. Zij hebben in onze aanpak een belangrijk aandeel. Net als de mensen van de werkvloer en de ouders. Vanzelfsprekend zetten wij waarderend actie onderzoek in. Dan snijdt het mes aan beide kanten. Leiders leren waarderend onderzoeken vanuit een positieve grondhouding én er komt een strategisch beleid van samen. Met gemeenschappelijke taal van alle betrokkenen. Co-creatie is een voornaam uitgangspunt in het ontwikkelen van strategisch beleid. We doen het graag samen en ondersteunen, begeleiden en inspireren elkaar graag!

SamenWijzer Tool

De SamenWijzer tool brengt samenhang en overzicht in alle belangrijke kwaliteitsdocumenten. En dat is niet het enige. Het is ook mogelijk om taken toe te wijzen, de voortgang te volgen en daarmee kwaliteit te borgen. De tool is speciaal ontwikkeld door SamenWijzer en sluit naadloos aan bij onze dienstverlening.

Wil je meer weten over de SamenWijzer tool of zou je graag eens mee willen kijken? Neem dan contact met ons op. We laten je graag zien hoe de tool overzicht en eenvoud brengt in jullie kwaliteitsverbeteringsproces.

Heb je al een account? Gebruik dan onderstaande knop om in te loggen.