In veel organisaties start de samenwerking met een externe audit bij enkele scholen volgens onze waarderende aanpak. Op die manier ervaren schoolleiders en leerkrachten dat wij geen interne of externe inspectie zijn, maar vanuit een gelijkwaardige dialoog de kansen en risico’s van het onderwijs in kaart brengen. Mooi meegenomen dat we dat met hulp van onze SamenWijzerTool doen. Na één of twee externe audits, delen wij de ervaringen met verschillende betrokkenen, vaak de bestuurder, de stafmedewerker en ook wel de directeuren van andere locaties. Daarbij houden wij in ons achterhoofd dat wij organisaties vooral leren om het zelf te doen.