Een norm is voor SamenWijzer een spelregel om toe te komen aan de kernopdracht: antwoord vinden op de vraag Wat voeg ik toe aan het leven van een kind? De spelregels van SamenWijzer bestaan uit de spelregels uit het Onderwijskader en uit de spelregels die de organisatie zelf belangrijk vindt. Zij hanteren een voorbeeldnorm die voor iedere onderwijsorganisatie kan worden aangepast.