De SamenWijzerTool brengt basiskwaliteit en eigen ambities in kaart, bijvoorbeeld met hulp van een waarderende zelfevaluatie. De SamenWijzerTool ondersteunt het auditproces en brengt samenhang en overzicht in alle belangrijke kwaliteitsdocumenten. Met ingang van augustus kan iedere stichting meer dan één set standaarden gebruiken. Naast de reguliere basisset betreft dat bijvoorbeeld de standaarden voor het SBO, SO en of de bestuurs- standaarden (BKA).

Nu we medio augustus een forse aanpassing van het waarderingskader verwachten, vraagt dat ook aanpassing van de verschillende standaarden in de tool zonder dat eerdere zelfevaluaties en uitgevoerde audits veranderen. Ook dit komt aan bod in deze nieuwe versie.