Ben jij bij ons seminar over waarderend onderzoeken in het onderwijs?

Seminar De Kracht van Waarderen

Het seminar De Kracht van Waarderen vindt in 2021 plaats op de volgende locaties:
31 maart – Oude Stadhuys Gouda
7 april – Evoluon Eindhoven
20 april – Buitensociëteit Zwolle
Key note spreker dit jaar is Simone Mark die vanuit haar pedagogische achtergrond een prachtige interactieve voordracht heeft over de kracht van waarderen.

Daarnaast zijn er verschillende workshops te volgen over de waarderende aanpak van de Inspectie voor het Onderwijs, waarderend onderzoek, krachtig interveniëren, de kracht van feedback, inclusief onderwijs vanuit een waarderend perspectief, interne waarderende audits in de praktijk en krachtige en waarderende digitale hulpmiddelen voor kinderen en schoolleiders. Komt dat zien!

Meer informatie over seminars vind je op www.dekrachtvanwaarderen.nl

Samenwerking Instituut voor Interventiekunde

Tijdens de lockdown in het voorjaar hebben wij de tijd gebruikt om ons concept verder te verdiepen. Daar hoorde verdere scholing in waarderend onderzoeken bij. Het Instituut voor Interventiekunde is daarvoor een perfecte partner voor ons gebleken.

SamenWijzer en het Instituut geloven in de kracht van waarderen. Het uitgangspunt is dat er in iedere organisatie al veel goed gaat, waar je meer van zou willen. Dit positieve uitgangspunt is de basis van onze aanpak en ondertussen bij onze opdrachtgevers al concreet vertaald naar de praktijk.

Samen met het Instituut voor Interventiekunde organiseren wij in het voorjaar van 2021 drie regionale seminars. Uit de evaluatie van ons 1e seminar Grip op kwaliteit op Landgoed de Horst in Zeist, bleek dat er behoefte is aan een meer regionaal aanbod.

Kwaliteit in een samenwerkingsverband

Op 26 en 27 november valt ie weer in de bus: het gratis magazine PO Management. Daarin deze editie een boeiend artikel over waarderend onderzoeken in de onderwijspraktijk van SamenWijzer. Mis het niet! Mocht je het artikel hebben gemist, lees het terug op de website.

De SamenWijzer Tool

Bij verschillende klanten rollen wij momenteel onze SamenWijzer Tool uit. Deze digitale omgeving ondersteunt onderwijsorganisaties in hun kwaliteitszorg. Naast de op maat gemaakte interne en externe normen voor de eigen basiskwaliteit is er de mogelijkheid voor zelfevaluatie en voor rapportage van de interne audits. Vanuit deze reflecties is er het activiteitenplan dat op school- en bestuursniveau inzicht geeft in de acties na de interne audit.

Zo begeleiden wij onderwijsbesturen om op een eenvoudige en vindbare manier meer samenhang aan te brengen in de gewenste basiskwaliteit. Kwaliteit gaat immers over veel meer dan alleen opbrengsten en tevredenheidsonderzoeken. Op een interactieve manier brengen wij relevante documenten in een organisatie bij elkaar op vier niveaus: bestuurlijke processen – protocollen – ondersteuning – partners.
De SamenWijzer Tool is ook uitstekend geschikt voor organisaties in het primair onderwijs die onderwijs en opvang hebben geïntegreerd.

Voorbereiding bestuursgesprek

Worstel je als bestuurder of stafmedewerker met het voorbereiden van je jaarlijkse bestuursgesprek en zou je dit willen integreren met de gesprekken met schoolleiders over hun kwaliteit? Wil je tevens relevante informatie delen als input voor een gelijkwaardig gesprek met de inspecteur? Neem dan contact met ons op voor een best practice waar stafmedewerkers, schoolleiders en bestuurder samen op een waarderende manier zich hebben voorbereid op een bestuursgesprek.

Stappen Schooldossier Inspectie

Een stappenplan voor het uploaden van bestanden in het Schooldossier van de Inspectie. Soms is het fijn om een korte en overzichtelijke handleiding te hebben voor activiteiten die niet wekelijks voorkomen. Stuur ons een e-mail op info@samenwijzer.eu en wij delen deze graag met je.

Martijn Schoonaard (foto links) en Peter Kerkhof (foto rechts).

Martijn werkt 25 jaar in het onderwijs, 20 jaar als schoolleider, 10 jaar als stafmedewerker kwaliteit. ISO 9001 Certified lead auditor in het onderwijs en trainer, coach met Insights Discovery.
Peter is ISO 9001 certified lead auditor in de zorg en trainer. Werkte 20 jaar in de bancaire sector als manager verkoop & service en hoofd compliance, reporting en monitoring.
Martijn en Peter kennen elkaar 20 jaar en vonden elkaar in het verbeteren van de interne audit aanpak. Samen ontwikkelden zij een methodiek en werkwijze  gebaseerd op het gedachtengoed van waarderend onderzoeken en ISO 9001 met als doel meer grip te krijgen op kwaliteit en de samenhang binnen de kwaliteit te vergroten.