Sinds 1 augustus 2021 is het nieuwe Onderzoekskader of liever nog Waarderingskader van de Inspectie van kracht voor het onderwijs. Wij dachten er goed aan te doen om de meer dan 150 pagina’s samen te vatten. Die samenvatting delen wij graag met jullie. Daarbij hebben wij ook een presentatie gemaakt om te delen met leerkrachten, stafmedewerkers, bestuurders, raden van toezicht, intern begeleiders of directeuren. Heb je interesse in deze documenten? Mail ons op info@samenwijzer.eu.

Nog niks over gehoord of gelezen? Dan nemen wij je graag mee in onze inzichten.

Zoals je wellicht weet, wordt er momenteel bij de Inspectie intern hard gewerkt aan een herijkt waarderingskader o.b.v. de evaluatierapportage van 2018/ 2019 over ons nieuwe waarderingskader 2017, waarbij het bestuur nóg meer op zijn verantwoordelijkheid voor goede onderwijskwaliteit wordt aangesproken. Bovendien betekent dat dat men meer op maat gaat werken (proportionaliteit zoals we dat noemen), e.e.a. resulteert er ook in dat er bij zwakke besturen, meer gaat worden ‘ingedaald’ en herstelopdrachten worden geformuleerd. Bij besturen die hun basiskwaliteit goed op orde hebben, zal het verdiend vertrouwen uitgesproken worden en minder nadrukkelijker aandacht gegeven worden aan wat nog versterking behoeft. De aandacht dus vestigen op waar die moet liggen. Dat kader laat nu niet lang meer op zich wachten.

Wij weten dat dit voor veel besturen een uitdaging is. SamenWijzer geeft handreikingen voor deze nieuwe richting van de Inspectie, bijvoorbeeld met de SamenWijzer Applicatie, een digitale omgeving die samenhang aanbrengt in de kwaliteitszorg, het waarderingskader en bijbehorende documenten.

Wij sparren graag over deze uitdagingen, dus maak een afspraak als je meer wilt weten.