Het Waarderingskader van de Inspectie geeft niet alleen kaders voor de kwaliteit van onderwijs op scholen. Zij geeft in de BKA Standaarden ook richting voor de kwaliteit van besturen. Wij hebben het Waarderingskader op dit thema vertaald naar de gebruikelijke indeling van norm en objectivatie. Wat vind je belangrijk als vertaling van de norm en wat wil je dan bijvoorbeeld zien, horen, merken en meten als uitwerking van de objectivatie.

Bij vijf besturen voeren wij in de komende maanden een waarderende audit uit op de BKA Standaarden. Waarderende interviews vormen naast documentanalyse en een presentatie door de bestuurder de basis van het onderzoek. Interviews met de Raad van Toezicht, GMR, schoolleiders, stafmedewerkers en vanzelfsprekend de bestuurder. In één dag toetsen we de herkenbaarheid van de zelfevaluatie die bestuurders uitvoeren op de BKA Standaarden.

De uitkomsten van de pilot delen we graag in onze volgende nieuwsbrief.