Het einde voor ogen

Nu de wereld in het eerste halfjaar van 2020 wordt gedomineerd door het Covid 19 virus en bijna alle vanzelfsprekendheden opnieuw worden gewaardeerd, is het interessant om in deel 3 nu het thema Toetsen eens nader te beschouwen.
Centraal in deze derde Reflectie op kwaliteit staat daarom: De kracht van toetsen.