Bestuurders en stafmedewerkers benaderen ons regelmatig voor een externe audit om risico’s en kansen in kaart te brengen. Of op weg naar het predicaat GOED voor de Onderwijsinspectie. Dat doen we vanuit onze waarderende aanpak. Tijdens de Covid crisis ook online via Teams.

En zo deden we in de studio van Steven Geldof een startbijeenkomst voor de opleiding van interne auditoren.

Tja, wie kijkt er nu niet uit naar echte ontmoetingen. Zonder scherm, met de spontane humor en een warme handdruk ter begroeting. Als er één ding is dat we meer zijn gaan waarderen dan is het toch het echte contact van mens tot mens.

En toch… binnen de omstandigheden is er veel onvermoede creativiteit naar boven gekomen. Wij hebben nooit gedacht in een studio terecht te komen met professionals die ons begeleiden tijdens een startbijeenkomst voor interne auditoren.

Of nog verder van onze verbeelding, dat we een externe audit online zouden uitvoeren. Natuurlijk mistten wij het fysieke contact tijdens de terugkoppeling aan het team en tijdens de interviews. Anderzijds deed het ons goed om bijvoorbeeld van @MarlousBasart, directeur van basisschool Hertogin Johanna, locatie A in Oss te horen dat de externe audit zo’n grote positieve impact had. Op haarzelf en op het team. De sfeer tijdens de waarderende interviews die we met kinderen, ouders, leerkrachten, intern begeleiders en directie voerden werden als warm ervaren.

Worden we blij van, als het ook online lukt om de positieve energie die wij meebrengen ook over te brengen. Om van betekenis te kunnen zijn voor onze samenwerkingspartners op de eigen vierkante meter.