Schoolleiders kunnen na het behalen van de opleiding tot SamenWijzer auditor deze activiteit voor herregistratie opvoeren in het Schoolleidersregister PO.

Met ingang van juli 2023 kunnen alle schoolleiders zich herregistreren die door SamenWijzer zijn getraind en hun opleiding hebben afgerond met een toets of essay. Ook de schoolleiders die na juli 2022 hun opleiding hebben afgerond komen met terugwerkende kracht voor herregistratie in aanmerking. Er zijn wel kosten mee gemoeid. Het register rekent 55 euro per registratie door aan de organisatie die de opleiding aanbiedt. SamenWijzer belast deze kosten door aan de organisatie van de geregistreerde schoolleider.